Baltic3D | 3D printeris biotehnoloģiski ražotiem audiem
1299
post-template-default,single,single-post,postid-1299,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

3D printeris biotehnoloģiski ražotiem audiem

SIA Baltic3D.eu īsteno pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas  ietvaros.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
„Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”
Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/002

Pētniecības projekta nosaukums: Nr.12 “3D printeris biotehnoloģiski ražotiem audiem”

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskā institūta Šūnu transplantācijas nodaļu.

Projekta mērķis ir izstrādāt biomedicīnā izmantojamus 3D printerus, kas spēj drukāt pamatnes biotehnoloģiski ražotiem audiem. Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt praktisko pētījumu, novērtējot audu pamatnes virsmas adhēziju ar skrimšļus veidojošām šūnām, un izstrādāt 3D bioprintera prototipu, kas izmantojams mākslīgo skrimšļu 3D printēšanai

Projekta ietvaros tika veikts rūpnieciskais pētījums, kura ietvaros tika pētīti 3D bioprintēšanā izmantojamiem materiāli un testēta materiālu piemērotība implantu izgatavošanai, kā arī definētas prasības 3D bioprintera izgatavošanai. Rūpnieciskais pētījums tika pabeigts 2017.gada jūlijā.

2017. gada augustā tika uzsākta eksperimentālā izstrāde, kuras ietvaros tika izvēlēts ārpakalpojuma sniedzējs, ar kuru sadarbībā tika veikta 3D bioprintera prototipa izgatavošana.

2017. gada decembrī tika pabeigta projekta īstenošana. Projekta mērķis tika pilnībā sasniegts – izgatavots 3D bioprintera prototips, kas paaugstinātas tīrības vidē drukā audu pamatnes un pārklāj tās ar cilvēka šūnu saturošu biomateriālu, kā arī veikta 3D bioprintera testēšana laboratorijas apstākļos PSKUS Šūnu transplantācijas centrā.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.