Baltic3D | 3D printeris biotehnoloģiski ražotiem audiem
1299
post-template-default,single,single-post,postid-1299,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

3D printeris biotehnoloģiski ražotiem audiem

SIA Baltic3D.eu īsteno pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas  ietvaros.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
„Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”
Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/002

Pētniecības projekta nosaukums: Nr.12 “3D printeris biotehnoloģiski ražotiem audiem”

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskā institūta Šūnu transplantācijas nodaļu.

Projekta mērķis ir izstrādāt biomedicīnā izmantojamus 3D printerus, kas spēj drukāt pamatnes biotehnoloģiski ražotiem audiem. Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt praktisko pētījumu, novērtējot audu pamatnes virsmas adhēziju ar skrimšļus veidojošām šūnām, un izstrādāt 3D bioprintera prototipu, kas izmantojams mākslīgo skrimšļu 3D printēšanai

Šobrīd projekta ietvaros ir pabeigts rūpnieciskais pētījums par izmantojamiem materiāliem un to piemērotību implantu izgatavošanai, kā prasību definēšana 3D bioprintera izgatavošanai. 2017.gada septembrī ir uzsākta 3D bioprintera prototipa izgatavošana.

No Comments

Post a Comment