Baltic3D | Pētniecības projekts Nr.31 “EASA drošības standartiem atbilstošu 3D printējamu lidaparātu interjera detaļu izstrāde”
1336
post-template-default,single,single-post,postid-1336,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Pētniecības projekts Nr.31 “EASA drošības standartiem atbilstošu 3D printējamu lidaparātu interjera detaļu izstrāde”

SIA Baltic3d.EU īsteno pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

 Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
“VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4.kārta”

 Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/007

 Pētniecības projekts Nr.31 “EASA drošības standartiem atbilstošu 3D printējamu lidaparātu interjera detaļu izstrāde”

SIA Baltic3d.EU pētniecības projekta ietvaros paredzēts izstrādāt 3D printējamu 5 lidaparāta interjera detaļu rasējumus, kas būtu gatavi sertifikācijai atbilstoši EASA (Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra) prasībām. Plānotā rezultāta sasniegšanai paredzēts izgatavot testa paraugus no avio industrijas prasībām atbilstoša 3D printēšanas materiāla, lai veiktu testus un noteiktu printēšanas parametrus, kas nodrošina 3D printētas detaļas atbilstību Eiropas Savienības civilās aviācijas drošības prasībām. Testu rezultātā tiks iegūti dati, kas ļaus izstrādāt lidaparātu interjera detaļu rasējumus, kuru parametri ir atbilstoši pozitīvu testu sasniegušiem 3D printēšanas matriāla testa paraugu parametriem. Pētījuma rezultātus paredzēts publicēt vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B) ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs.

 

Pētījuma kopējais finansējums:
Attiecināmās izmaksas: 240 208 EUR, t.sk: ERAF atbalsts: 179 646 EUR

 

Pētniecības projekta īstenošana ir uzsākta 2019.gada 1.novembrī un turpināsies līdz 2020.gada 31.oktobrim.

 

Periodā no 01.11.2019 līdz 31.01.2020

 

Īstenošanas periodā ir tika uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte Prasību definēšana veicamajiem materiāla paraugu testiem, kuras ietvaros veikta izpēte par materiāliem un to prasībām, kas nodrošina atbilstību EASA prasībām.
Tāpat tika uzsākta prasību definēšana pirmās kārtas testu paraugu 3D printēšanas parametriem kurus izmantojot būtu izgatavojami ULTEM 9085 materiāla testēšanas paraugi.

 

Periodā no 01.02.2020 līdz 30.04.2020

 

Tika pabeigta prasību definēšana pirmās kārtas testu paraugu 3D printēšanas parametriem un veikta testējamo ULTEM 9085 materiāla pirmās kārtas paraugu izgatavošana atbilstoši iepriekš definētajām prasībām. Izgatavošana ietver arī testējamo materiāla paraugu dizainu un ražošanas failu izstrādi, lai iegūtu paraugus ar dažādiem biezumiem, dažādām aizpildījuma struktūrām un dažādām aizpildījuma intensitātēm (% no kopējā tilpuma).
Pārskata periodā tika uzsākta arī lidaparāta iekšējās apdares detaļu identificēšana, identificējot 2 detaļas, kuru izgatavošanā ar ULTEM 9085 materiālu un Stratasys FDM industriālās 3D printēšanas tehnoloģiju būtu izmantojami iepriekš izgatavoto paraugu testu rezultāti (testi vēl nav uzsākti). Tāpat izstrādāts vienas identificētās lidaparāta iekšējās apdares detaļas dizains (3D modelis).

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.