Baltic3D | Protēžu drukāšanai pielāgots eksperimentāls 3D printeris ar integrētu programmnodrošinājumu
1311
post-template-default,single,single-post,postid-1311,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Protēžu drukāšanai pielāgots eksperimentāls 3D printeris ar integrētu programmnodrošinājumu

SIA Baltic3d.EU 2018.gada 31.decembrī ir pabeigusi pētniecības projekta īstenošanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas  ietvaros.

 Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
“Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs”

 Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/005

 Pētniecības projekta nosaukums: Nr.26 “Protēžu drukāšanai pielāgots eksperimentāls 3D printeris ar integrētu programmnodrošinājumu”

 SIA Baltic3D.EU projektu īsteno sadarbībā ar SIA Custom3D Tech un Ventspils Augstskolu.

Pētniecības projekta mērķis bija veikt tehnisko priekšizpēti, definēt precīzas prasības programmatūras funkcionalitātei un izstrādāt un testēt Protēžu drukāšanai pielāgotu eksperimentālu 3D printeri ar integrētu programmnodrošinājumu

 

Pētniecības projekta īstenošana ir uzsākta 2017.gada septembrī un pabeigta 2018.gada decembrī.

 

Pētījuma kopējais finansējums:

Attiecināmās izmaksas: 167 978,69 EUR EUR, t.sk: ERAF atbalsts: 114 686,15 EUR

 

Pētījuma ietvaros ir sasniegts paredzētais pētījuma rezultāts – izstrādāts Protēžu (ortožu) drukāšanai pielāgots eksperimentāls 3D printera prototips ar integrētu programmnodrošinājumu, kas nodrošina sekojošas funkcijas:

  • spēj automātiski ģenerēt pacientam individuāli pielāgotas protēzes un ortozes (medicīnisko palīglīdzekļu) 3D modeli no iepriekš atbilstoši izstrādātām sagatavēm;
  • ar mākslīgā intelekta algoritma kodu spēj ieteikt atbilstošāko materiālu un automātiski ģenerētu optimālos 3D drukāšanas iestatījumus atkarībā no izvēlētā 3D modeļa;
  • nodrošina 3D ortožu printēšanu ar delta tipa FDM tehnoloģijas 3D printera prototipu ar darbības dimensijām 40 cm diametrā un 58 cm augstumā.

 

Katras partnera loma pētījuma īstenošanā:

  • SIA Baltic3d.EU (projekta vadošais partneris) loma projektā ir sadarbībā ar partneriem un ārpakalpojumu sniedzējiem definēt prasības eksperimentālajai programmatūrai, tās funkcionālai papildināšanai un eksperimentālajai tehnoloģijai, kā arī nodrošināt 3D printera prototipa izstrādi un testu veikšanu izstrādātajam risinājumam.
  • SIA Custom3D Tech (projekta sadarbības partneris) loma projektā bija veikt plānotā risinājuma programmatūras eksperimentālo izstrādi.
  • Ventspils Augstskola (pētniecības organizācija kā projekta sadarbības partneris) loma projektā bija prasību definēšana eksperimentālās dizainu sagatavošanas platformas funkcionalitātes pilnveidošanai, tai skaitā izstrādāt metodes un prasības skenēto failu atpazīšanai, apstrādei un pozicionēšanai, kuras nepieciešams integrēt programmatūrā.

 

Pētījuma plānotā rezultāta sasniegšanai bija nepieciešama visu trīs sadarbības partneru piesaiste projektā, jo nevienai no pusēm nav pietiekošas zināšanas, lai pastāvīgi īstenotu projektu un pārņemtu kādu no pārējo partneru uzdevumiem pētījumā.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.