Baltic3D | Protēžu drukāšanai pielāgots eksperimentāls 3D printeris ar integrētu programmnodrošinājumu
1311
post-template-default,single,single-post,postid-1311,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Protēžu drukāšanai pielāgots eksperimentāls 3D printeris ar integrētu programmnodrošinājumu

SIA Baltic3d.EU īsteno pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas  ietvaros.

 Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
“Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs”

 Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/005

 Pētniecības projekta nosaukums: Nr.26 “Protēžu drukāšanai pielāgots eksperimentāls 3D printeris ar integrētu programmnodrošinājumu”

 SIA Baltic3D.EU projektu īsteno sadarbībā ar SIA Custom3D Tech un Ventspils Augstskolu.

Pētniecības projekta mērķis ir veikt tehnisko priekšizpēti, definēt precīzas prasības programmatūras funkcionalitātei un izstrādāt un testēt Protēžu drukāšanai pielāgotu eksperimentālu 3D printeri ar integrētu programmnodrošinājumu

Pētniecības projekta īstenošana ir uzsākta 2017.gada septembrī un turpināsies līdz 2018.gada decembrim. Šobrīd tiek īstenotas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes, kas saistītas ar prasību definēšanu protēžu sagatavju prototipiem, mākslīgā intelekta programmatūras izstrādei, individualizētu 3D dizainu sagatavošanas platformai un protēzēm optimizēta mašīnkoda sagatavošanas rīkam 3D printēšanai. Tāpat tiek īstenota eksperimentālās izstrādes aktivitāte ar mērķi izstrādāt protēžu sagatavju funkcionālu 3D dizainu atbilstoši 3D printēšanas tehnoloģijas specifikai.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.